Documenten

Voorlopig staan hier de verordeningen.

Links kunt u de keuze maken uit algemene verordeningen en belastingverordeningen
De belastingverordeningen staan gerangschikt per dienstjaar.

Tevens is hier ook geplaatst de archiefinventaris 1814 - 1945. Zie menu-onderdeel archief.