Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 24-01-2017 20:00:00 uur


Raadzaal
0
1
02 Agenda.pdf (pdf, 173 kB)
0
1
04 Besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2016.pdf (pdf, 197.1 kB)
0
3
06 Voorstel exploitatie en baggeren jachthaven.pdf (pdf, 446.3 kB)
06 Bijlage Evaluatie rapport baggeren jachthaven 2016 (pdf, 33.8 MB)
06 Besluit exploitatie en baggeren jachthaven GEAMENDEERD.pdf (pdf, 168.6 kB)
2
07 Voorstel inzake toekomst Bezoekerscentrum.pdf (pdf, 320.4 kB)
07 Besluit inzake toekomst Bezoekerscentrum GEAMENDEERD.pdf (pdf, 183 kB)
4
08 Voorstel Vaststelling Verordening VTH-Kwaliteit.pdf (pdf, 159.6 kB)
08 Bijlage versie_1-7_lhs_24-4-2014_een_passende_interventie_bij_iedere_bevinding.pdf (pdf, 520.8 kB)
08 Besluit Vaststelling Verordening VTH-Kwaliteit.pdf (pdf, 214.2 kB)
08 Bijlage Verordening-kwaliteit vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-omgevingsrecht Frysk Peil definitief Schiermonnikoog.pdf (pdf, 309.7 kB)
3
09 Voorstel Wijziging verordening vergoeding commissieleden.pdf (pdf, 365 kB)
09 Besluit Wijziging verordening vergoeding commissieleden.pdf (pdf, 210.2 kB)
09 Bijlage Verordening rechtspositie Wethouders raads en commissieleden Schiermonnikoog 2016 (2).pdf (pdf, 318.9 kB)
2
10 Voorstel strandbewaking badstrand 2017 - 2021.pdf (pdf, 327.2 kB)
10 Besluit strandbewaking badstrand 2017 - 2021.pdf (pdf, 159.6 kB)
1
11 LIS.pdf (pdf, 216 kB)
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage