VergaderingVergadering van B & W, openbare besluitenlijsten
Datum: 16-01-2018 09:00 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst 3. 16-01-2018 (pdf, 350.02 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage