VergaderingVergadering van B & W, openbare besluitenlijsten
Datum: 13-02-2018 09:00 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst 7. 13-02-2018 (pdf, 369.62 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage