VergaderingVergadering van B & W, openbare besluitenlijsten
Datum: 06-05-2002 20:30 uur


Algemene bijlage
b&w besluit 6 mei 2002.pdf (pdf, 29 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage