VergaderingVergadering van B & W, openbare besluitenlijsten
Datum: 04-06-2002 20:30 uur


Algemene bijlage
b&w besluit 4 juni 2002.pdf (pdf, 37 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage