VergaderingVergadering van B & W, openbare besluitenlijsten
Datum: 20-08-2002 20:30 uur


Algemene bijlage
b&w besluit 20 augustus 2002.pdf (pdf, 27 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage