VergaderingVergadering van B & W, openbare besluitenlijsten
Datum: 17-09-2002 20:30 uur


Algemene bijlage
b&w besluit 17 september 2002.pdf (pdf, 33 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage