VergaderingVergadering van B & W, openbare besluitenlijsten
Datum: 17-06-2002 20:30 uur


Algemene bijlage
b&w besluit 17 juni 2002.pdf (pdf, 35 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage