VergaderingVergadering van B & W, openbare besluitenlijsten
Datum: 17-12-2002 20:30 uur


Algemene bijlage
b&w besluit 17 december 2002.pdf (pdf, 31 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage