Verordeningen

Gemeente Schiermonnikoog draagt zorg voor verordeningen van een hoge kwaliteit en dus ook van een transparante gang van zaken van verordeningen.

U vindt al onze verordeningen onder het menu "Regelingen"