College van B & W

U bent hier: Organisatie » College van B & W

College van B & W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Elk collegelid heeft een eigen portefeuille. Het college bereidt de raadsbesluiten voor en is de eerstverantwoordelijke voor de financiën van de gemeente. Op dinsdag vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de besluiten van het college worden gepubliceerd op deze website.

Contact 

Een afspraak met collegeleden kunt u maken via het bestuurssecretariaat, telefoon +31 (0)519 535050.

 

sjonstellinga

Burgemeester J. (Sjon) Stellinga

Portefeuille:

 • Middelen, waaronder financiën,  personeel en organisatie 
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Samenwerking De Waddeneilanden
 • Overlegorgaan Nationaal Park
 •  Economische Zaken
 • Recreatie en toerisme

        

bert1 

Wethouder E. (Bert) Korendijk 
(Chr. Groepering Schiermonnikoog)

 1e loco-burgemeester

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare werken
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Jachthaven
 • Afvalverwerking

·        

louis1

Wethouder  L.J. (Louis) Wiersema
(Schiermonnikoog's Belang)

2e loco-burgemeester

Portefeuille:

 • Sociale zaken
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Onderwijs
 • Zorg en Welzijn
 • Cultuur
 • Natuur en milieu

 

.

 

 

         

Gemeentesecretaris                                                     

  

Coalitieprogramma

Door het college is een coalitieprogramma opgesteld voor de periode van 2010/2014. Dit programma is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 mei 2010.

Dit programma kunt u hier downloaden.